Opisy projektów

Projekt 1

Firma OKK OTLEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pt. „„Poprawa efektywności energetycznej OKK Otlewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa poprzez wymianę instalacji odpylającej oraz budowę instalacji fotowoltaicznej” nr FENG.03.01-IP.03-0142/23 w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Przedmiotowa inwestycja związana jest z modernizacją energetyczną zakładu produkcyjnego OKK OTLEWSKI. W tym celu, zaplanowano przeprowadzenie przedsięwzięcia ekologicznego, które obejmie działania projektowe tj.:

– zakup nowego systemu odpylającego i wyeliminowanie z infrastruktury zakładowej firmy dotychczas stosowanego układu odciągowego

– wdrożenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp do produkcji energii elektrycznej i zasilania budynku hali nr 6.

Planowana do zaimplementowania technologia zostanie osadzona na terenie infrastruktury zakładowej przedsiębiorstwa pod adresem Ks. Semraua 50, 86-150 Osie. Instalacja PV, stanowić będzie źródło energii odnawialnej, przeznaczonej do zasilania hali produkcyjno-magazynowej nr 6. Nowy system odpylający dedykowany będzie do obsługi ciągów technologicznych osadzonych na terenie dwóch obiektów tj. stolarni i hali związanej z obróbką płyt wiórowych. Instalacja osadzona zostanie na zewnątrz ww. budynków. Kluczową funkcjonalnością narzędzia będzie wyposażenie układu w system sterujący pracą wentylatorów, który poprzez falownik dostosowywał będzie moc wentylatorów (obroty) do aktualnego zapotrzebowania na powietrze/do ilości pracujących maszyn. Wentylatory w obecnie stosowanym układzie, pozbawione są sterowania, w związku z czym po włączeniu pracują z mocą nominalną, niezależnie od bieżącego obciążenia hal produkcyjnych/liczby pracujących maszyn (bez możliwości sterowania systemem odpylającym i wyłączania wentylatorów podczas przerw produkcyjnych).

Planowane efekty i rezultaty:

Zaplanowana modernizacja zasobów technicznych firmy, zapewni ograniczenie zużycia energii elektrycznej, oszczędność zużycia energii cieplnej, poprawę warunków środowiskowych w halach produkcyjnych, poprawę bezpieczeństwa pracowników i redukcję kosztów eksploatacji systemu odpylającego. W efekcie, zwiększona zostanie wydajność zakładu, nastąpi również redukcja emisji CO2 do atmosfery.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 819 552,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 784 369,10 PLN

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Projekt 2

Nazwa: OKK OTLEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Tytuł projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit oraz złagodzenie związanego z tym wpływu na działalność spółki OKK OTLEWSKI poprzez refundację kosztów zrealizowanej inwestycji i rozpoczęcie eksportu na nowych rynkach
Cele projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski oraz na złagodzenie związanego z tym negatywnego wpływu na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną
Wartość projektu: 220 138,02 euro
Kwota dofinansowania: 152 127,90 euro