Polityka Prywatności – OKK OTLEWSKI SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez firmę OKK OTLEWSKI SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą pod adresem Ks. Semraua 50, 86-150 Osie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405427, posiadającą numer REGON 341221197 oraz NIP 5592039782. Wszelkie działania podejmowane w związku z danymi osobowymi są zgodne z obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

  1. Administrator Danych Osobowych Administrator danych osobowych, czyli podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, to OKK OTLEWSKI SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA. W razie pytań lub wątpliwości związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@otlewski.com.pl lub listownie na adres siedziby firmy.
  2. Cele Przetwarzania Danych Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem działalności firmy, obsługą klientów, świadczeniem usług, prowadzeniem działań marketingowych oraz w celach zgodnych z obowiązującym prawem.
  3. Rodzaje Przetwarzanych Danych Mogą być przetwarzane dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane płatnicze oraz inne informacje niezbędne do realizacji umów i świadczenia usług.
  4. Podstawa Prawna Przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, umowy lub innej podstawy prawnej określonej w przepisach prawa.
  5. Okres Przechowywania Danych Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi okresów przechowywania dokumentów.
  6. Prawa Osób, Których Dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji tych praw, prosimy o kontakt z Administratorem Danych.
  7. Bezpieczeństwo Danych Firma OKK OTLEWSKI SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.
  8. Dane do Kontaktu w Sprawach Dotyczących Ochrony Danych Osobowych Wszelkie pytania, wątpliwości lub żądania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: [adres e-mail] lub listownie na adres siedziby firmy.
  9. Zmiany w Polityce Prywatności Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej firmy.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od [data wdrożenia] i stanowi integralną część działalności OKK OTLEWSKI SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA.